Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/3974,Informacja-dotyczaca-zakresu-sprawozdan-przedsiebiorstw-energetycznych-z-realiza.html
2020-08-12, 15:18

Informacja dotycząca zakresu sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne oraz sposobu obliczania tych obowiązków

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Promowania Konkurencji URE

Telefony kontaktowe:

  • Agata Opolska - 22 66 16 122
  • Szymon Godecki - 22 66 16 229
Data publikacji : 17.03.2011
Data modyfikacji : 24.03.2011

Opcje strony