Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/energia-elektryczna/3912,Zmiana-wytycznych.html
2020-08-12, 14:25

Zmiana wytycznych

Zmiana wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym danych wynikających z art. 49a ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne zawartych w Informacji Prezesa URE nr 22/2010 z dnia 6 września 2010 r.

Data publikacji : 09.02.2011

Opcje strony