Nawigacja

Nowa, miesięczna ankieta dla OSD

W związku z obowiązkiem monitorowania przez Prezesa URE funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz w ślad za pismem Wiceprezesa URE z dnia 11 stycznia 2010 r., poniżej udostępniamy wersje elektroniczne ankiety dla OSD.

Wypełnioną ankietę należy przesyłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Departament Promowania Konkurencji oraz pocztą elektroniczną na adres dpk.monitoring@ure.gov.pl.

Data publikacji : 14.01.2010

Opcje strony

do góry