Nawigacja

Prezes URE wzywa wybrane spółki obrotu do cyklicznego składania Informacji zbiorczej na Formularzu O, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez te spółki - ODWOŁANE

Odwołanie wezwania do cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu (Formularz O)

20 stycznia 2023 r. Prezes URE odwołuje wezwanie z 19 stycznia 2022 r. wysłane na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm., dalej „ustawa Prawo energetyczne”), do cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu (Formularz O) przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (dalej „Spółka obrotu”), określonej w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. 

W związku z powyższym prosimy o nieprzesyłanie informacji zbiorczej dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu (Formularz O) za okres od 1 stycznia 2023 r.

***
 
Do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji zbiorczej na Formularzu O dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu.
 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2020 r. (znak: DRR.WAR.710.1.1.2020.RBo) w sprawie cyklicznego składania informacji zbiorczej dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu (Formularz O) pozostaje w mocy.
 
Aktualna lista przedsiębiorstw energetycznych zobowiązanych do przesyłania formularza w załączeniu.
 
Wypełniony Formularz O należy przesłać w formie: elektronicznej w formacie Excel na adres: kontrakty@ure.gov.pl. oraz elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF. Jeżeli nie ma możliwości przesłania elektronicznie podpisanego dokumentu w formacie PDF należy dostarczyć dokument w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Monitorowania Rynków, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
 
Załączniki po komunikatu z załączeniu.
Data publikacji : 20.01.2022
Data modyfikacji : 23.01.2023

Opcje strony

do góry