Nawigacja

Do 28 lutego br. należy nadsyłać sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2020 r.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem o nadesłanie do URE w terminie do 28 lutego br. sprawozdań z działalności za 2020 rok.

Sprawozdanie wypełnione na formularzu URE-C1 należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji elektronicznej.

Szczegóły znajdują się w załączonym piśmie Prezesa URE skierowanym do zainteresowanych przedsiębiorstw.

Obok zamieszczone są również: wzór sprawozdania URE-C1, objaśnienia i instrukcja obsługi formularza.

Data publikacji: 18.01.2018
Data modyfikacji: 19.01.2021

Opcje strony

do góry