Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/obowiazki-sprawozdawcze/cieplo/7372,Do-28-lutego-br-nalezy-nadeslac-sprawozdania-z-dzialalnosci-wytworcow-dystrybuto.html
2023-05-30, 17:15

Do 28 lutego br. należy nadesłać sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2022 r.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem o nadesłanie do URE, w terminie do 28 lutego br., sprawozdań z działalności za 2022 rok. Oprócz ww. sprawozdania, należy również przedstawić dane w załączniku do sprawozdania.

Sprawozdanie wypełnione na formularzu URE-C1, w tym również załącznik, należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji elektronicznej.

Szczegóły znajdują się w załączonym piśmie Prezesa URE skierowanym do zainteresowanych przedsiębiorstw.

Obok zamieszczone są również: wzór sprawozdania URE-C1 wraz z załącznikiem, objaśnienia i instrukcja obsługi formularza.

Data publikacji : 18.01.2018
Data modyfikacji : 16.02.2023

Opcje strony