Nawigacja

Do 28 lutego br. należy nadesłać sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2023 r.

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem o nadesłanie do URE w terminie do 28 lutego br. sprawozdań z działalności za 2023 rok. Za rok 2023 oprócz ww. sprawozdania należy również przedstawić dane w załączniku do sprawozdania.

Sprawozdanie wypełnione na formularzu URE-C1, w tym również załącznik należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnione osoby, jak i w wersji elektronicznej.

Szczegóły znajdują się w załączonym piśmie Prezesa URE skierowanym do zainteresowanych przedsiębiorstw.

Obok zamieszczone są również: wzór sprawozdania URE-C1 wraz z załącznikiem, objaśnienia i instrukcja obsługi formularza.

Data publikacji : 15.01.2024

Opcje strony

do góry