Nawigacja

Konsultacje publiczne dotyczące polityk i środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych

Stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, organy regulacyjne (…) identyfikują polityki i środki stosowane na ich terytorium, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych (...).

Mając na uwadze powyższe Prezes URE zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji publicznych w celu zebrania opinii zainteresowanych podmiotów odnośnie do funkcjonowania hurtowego rynku energii elektrycznej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska w ww. sprawie są proszone o zgłaszanie odpowiedzi na pytania konsultacyjne w formie elektronicznej na adres: konsultacje-943@ure.gov.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Pytania konsultacyjne zawarte są w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2019

Data publikacji : 22.07.2019

Opcje strony

do góry