Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prezesa-ure/7688,Konsultacje-w-zakresie-rabatow-mnoznikow-i-wspolczynnikow-sezonowych-do-taryf-na.html
15.07.2024, 01:06

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A.

Konsultacje dotyczą:

  1. poziomu mnożników,
  2. poziomu współczynników sezonowych i ich obliczeń,
  3. poziomów rabatów określonych na punktach wejścia z terminalu LNG oraz
  4. rabatów stosowanych w celu obliczenia cen bazowych standardowych produktów z zakresu zdolności przerywanej,

wykorzystywanych w rozliczeniach z użytkownikami systemu przesyłowego gazu w 2020 r.

Organy regulacyjne wszystkich bezpośrednio połączonych państw członkowskich UE oraz inne zainteresowane podmioty mogą przesłać swoje stanowisko w sprawie konsultowanych zagadnień w terminie do dnia 31 października 2018 roku na adres poczty elektronicznej: nctar@ure.gov.pl.

Konsultacje Prezesa URE są realizowane równocześnie z konsultacjami, o których mowa w art. 26 ust. 1 ww. rozporządzenia, dotyczącymi metodologii ustalania ceny referencyjnej, które w zakresie własnej sieci przesyłowej oraz sieci przesyłowej będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego SGT EuRoPol GAZ S.A., realizuje Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (www.gaz-system.pl/strefa-klienta/taryfa/konsultacje-nc-tar/).

Data publikacji : 31.08.2018

Opcje strony