Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/konsultacje-prezesa-ure/6887,Konsultacje-publiczne-dot-potrzeb-w-zakresie-mozliwosci-zabezpieczenia-przed-ryz.html
2021-12-06, 12:54

Konsultacje publiczne dot. potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska w ww. sprawie są proszone o zgłaszanie odpowiedzi na pytania konsultacyjne w formie elektronicznej na adres: ltr@ure.gov.pl w terminie do dnia 5 lutego 2017 r.

Szczegóły oraz pytania konsultacyjne znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2017.

Data publikacji: 16.01.2017

Opcje strony