Nawigacja

Sposób ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego. Zaproszenie do konsultacji społecznych

Prezes URE przedstawia do konsultacji publicznych projekt wytycznych w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego. Uwagi zebrane w toku konsultacji będą mieć wpływ na ostateczny kształt dokumentu dotyczącego sposobu ustalania, czy dane przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi publicznej sprzedaży gazu ziemnego.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem paliw gazowych mają obowiązek sprzedaży części gazu ziemnego wysokometanowego na giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek regulowany, czyli tzw. obowiązek publicznej sprzedaży gazu.

Prezentowane przez Prezesa URE podejście do kwestii określania, czy dane przedsiębiorstwo energetyczne podlega gazowemu obligu giełdowemu, zostało przygotowane w formie projektu wytycznych, które dotyczą sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod obowiązku giełdowego,. Projekt wytycznych powstał na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne.

Uwagi przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem paliw gazowych z zagranicą należy składać pisemnie w terminie do 30 kwietnia 2014 r., na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres drr@ure.gov.pl

Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich nie przewiduje publikacji stanowisk uzyskanych w trybie konsultacji społecznych.

Data publikacji : 03.04.2014

Opcje strony

do góry