Nawigacja

Uzupełnienie materiałów poddanych konsultacjom nad wzorcową specyfikacją techniczną w przetargach na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI

W nawiązaniu do ogłoszonej 11 marca br. dyskusji publicznej  w sprawie specyfikacji dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla  systemów AMI, Prezes URE dołącza do konsultowanych materiałów zapowiedziane wcześniej dokumenty.

W związku z powyższym regulator rynku energii,  w uzupełnieniu do przedstawionego materiału wystawia do dyskusji publicznej opracowanie pt.: Propozycja  interfejsu AMI – HAN wraz z Formularzem zgłaszania  uwag-interfejs AMI - HAN .

Uwagi do konsultowanych dokumentów należy zgłaszać na załączonym Formularzua w terminie  w terminie do 22 kwietnia 2014 r. na adres: konsultacje.ami@ure.gov.pl.

Data publikacji : 17.03.2014

Opcje strony

do góry