Nawigacja

Wynik konsultacji: Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2013

Prezes URE przyjął model zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013 - 2015, który został wypracowany w toku konsultacji publicznych.

Zaakceptowany przez regulatora model stanowi realizację obowiązujących norm prawnych dotyczących oceny poziomu kosztów uzasadnionych i uzasadnionego zwrotu z kapitału, przy wykorzystaniu wystandaryzowanych kryteriów oceny. Jednocześnie określa politykę Prezesa URE w odniesieniu do oceny zasadności proponowanego przez przedsiębiorstwa energetyczne poziomu przychodów.

Data publikacji : 06.12.2013

Opcje strony

do góry