Nawigacja

Stanowisko w sprawie AMI - projekt zmian do konsultacji publicznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poddaje pod konsultacje społeczne dokument „Propozycje modyfikacji Stanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, uwzględniającej dorobek kolejnych Stanowisk”.

Niniejszy dokument przedstawia propozycje aktualizacji zagadnień istotnych dla realizacji działań na rzecz budowy inteligentnej sieci (Smart Metering Smart Grid Ready). Przedmiotowe kwestie, ze względu na zmiany jakie zaszły na rynku energii od momentu opublikowania w/w Stanowiska, zwanego Stanowiskiem ws. AMIoraz nabyte w tym czasie doświadczenia uczestników tego rynku, wymagają bowiem doprecyzowania w sposób umożliwiający wdrożenie w Polsce systemu zdalnego pomiaru energii elektrycznej, a następnie inteligentnej sieci.

Uwagi do „Propozycji modyfikacjiStanowiska Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku, uwzględniającej dorobek kolejnych Stanowisk” należy zgłaszać na adres: konsultacje.ami@ure.gov.pl, do dnia 13 sierpnia 2013 r. Dodatkowo, prosimy o przesyłanie uwag również w wersji edytowalnej.

Dokument ten zostanie uzupełniony z uwzględnieniem wymagań dla liczników AMI w zakresie monitorowania wybranych parametrów jakości energii elektrycznej, co będzie  przedmiotem kolejnych konsultacji społecznych.

Data publikacji : 22.07.2013
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry