Nawigacja

II etap: Kolejne konsultacje publiczne projektu Stanowiska Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid

W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych, Prezes URE przekazuje do ponownej dyskusji projekt Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid.

Prezentowany przez regulatora „dokument po zmianach” uwzględnia spostrzeżenia uczestników rynku przekazane URE w ramach pierwszej tury konsultacji projektu zakończonej w dniu 6 marca br.

Wypracowane w toku konsultacji społecznych rozwiązanie ma zapewniać możliwość dowolnej wymiany współpracujących urządzeń z zachowaniem funkcjonalności zdefiniowanych we wcześniej ogłoszonych przedmiotowych Stanowiskach Prezesa URE.

Zasadniczym celem dokumentu jest stworzenie warunków dla zapewnienia współpracy w warstwie komunikacyjnej urządzeń wdrażanych przez poszczególnych OSD w ramach infrastruktury Smart Metering Smart Grid Ready oraz współpracujących z nią elementów Infrastruktury Sieci Domowej.

Uwagi do projektu Stanowiska „po zmianach” należy przesyłać na adres:
konsultacje.interoperacyjnosc@ure.gov.pl, do dnia 13 czerwca 2013 r.

Data publikacji : 29.05.2013
Data modyfikacji : 06.12.2013

Opcje strony

do góry