Nawigacja

Konsultacje publiczne ACER dotyczące wpływu istniejących stref cenowych na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej

W dniu 31 lipca 2013 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła konsultacje publiczne w kwestii wpływu istniejących stref cenowych (bidding zones) na funkcjonowanie rynków energii elektrycznej.

Celem konsultacji jest uzyskanie jak najpełniejszej opinii uczestników rynku z różnych krajów Unii Europejskiej w tym zakresie. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przy opracowaniu raportu w ramach wspólnej inicjatywy ACER oraz ENTSO-E, mającej na celu przegląd istniejących stref cenowych, w oparciu o proces określony w projekcie kodeksu sieciowego w sprawie alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (z ang. Capacity Allocation and Congestion Management Network Code - CACM NC).

W ramach konsultacji publicznych dokument zawiera szereg szczegółowych pytań do użytkowników sieci w zakresie tematu stref cenowych. Stwarza również okazję do wyrażenia innych uwag i opinii w ww. zakresie.

Zgodnie z projektem CACM NC strefą cenową nazywamy największy obszar geograficzny (sieci), w którym użytkownicy sieci mogą handlować energią bez konieczności alokacji zdolności przesyłowych. Ukształtowane obecnie strefy cenowe na rynku europejskim powodują zakłócenia w handlu energią elektryczną oraz problemy techniczne dla operatorów systemów przesyłowych.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach wraz z projektem dokumentu znajduje się na stronie internetowej ACER pod adresem: www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2013_E_04.aspx

Data publikacji : 21.08.2013
Data modyfikacji : 23.08.2013

Opcje strony

do góry