Nawigacja

Konsultacje publiczne ACER w sprawie oceny rocznej kwoty rekompensat

W okresie od 16 października do 14 listopada 2012 r. Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) prowadzi konsultacje publiczne w sprawie oceny rocznej kwoty rekompensat z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Celem konsultacji jest wymiana opinii pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat zaproponowanych pytań konsultacyjnych, które prezentują m.in. opcje metodologii określania wielkości funduszu rocznej kwoty rekompensat z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej w oparciu o zasady LRAIC. Pytania zakładają również kryteria i rezultaty oceny tych opcji wraz ze wstępnymi wynikami liczbowymi, które zostały opisane w projekcie oceny rocznej kwoty rekompensat z tytułu udostępniania infrastruktury dla transgranicznej wymiany energii elektrycznej, opracowanym przez Consentec.

W ramach konsultacji publicznych interesariusze zachęcani są również do przedstawienia stanowisk w sprawie przeprojektowania zasad i metodologii mechanizmu rekompensat dla operatorów działających między systemami przesyłowymi.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach wraz z projektami dokumentów znajduje się na stronie internetowej ACER.

Data publikacji : 23.10.2012
Data modyfikacji : 15.11.2012

Opcje strony

do góry