Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/inne/8620,Konsultacje-projektu-planu-rozwoju-PSE-SA-w-zakresie-zaspokojenia-zapotrzebowani.html
25.05.2024, 04:33

Konsultacje projektu planu rozwoju PSE S.A. w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 – trwają konsultacje projektu planu rozwoju

Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą konsultacje projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030.

Konsultowany dokument obejmuje planowane inwestycje w sieci przesyłowej będące odpowiedzią na inicjatywy podmiotów sektora energetycznego dotyczące budowy nowych źródeł wytwórczych (zarówno odnawialnych jak i konwencjonalnych), przyłączenia nowych odbiorców końcowych oraz na prognozowane zmiany zapotrzebowania na moc i energię w Polsce.

W celu zapewnienia konsultacjom jak najszerszego zasięgu, komunikat w tej sprawie został opublikowany również na stronie URE w zakładce konsultacje społeczne, gdzie dostępne są także informacje na temat wcześniejszych konsultacji.

Projekt dokumentu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące konsultacji są dostępne na stronie internetowej PSE .

Uwagi i wnioski należy przekazać w terminie do 30 grudnia 2019 r.:

lub

  • złożyć listownie bądź osobiście w Departamencie Rozwoju Systemu w siedzibie PSE S.A., przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie.

W tytule wiadomości lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje projektu PRSP”.

Data publikacji : 20.12.2019
Data modyfikacji : 20.12.2019

Opcje strony