Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje projektu planu rozwoju PSE S.A. w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię w latach 2016-2025

Operatorzy systemu przesyłowego o dużym udziale w rynku zobowiązani są - zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne - do upubliczniania i konsultowania projektów planów rozwoju. Od 13 lipca br., na stronach internetowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, znajduje się projekt planu rozwoju tej formy w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2016-2025. Uwagi do tego projektu zgłaszać można do 3 sierpnia br. Aby zapewnić konsultacjom jak najszerszy zasięg, również na stronach internetowych URE publikujemy Komunikat PSE SA w sprawie konsultacji. Formularz do zgłaszania uwag do projektu znajduje się na wskazanej wyżej stronie internetowej PSE SA.

Data publikacji : 15.07.2015
Data modyfikacji : 04.08.2015

Opcje strony

do góry