Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) prowadzą konsultacje projektu Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034 (dalej PRSP).

Projekt PRSP wraz ze stosownym komunikatem OSP oraz formularzem zgłoszeniowym uwag i wniosków został opublikowany w dniu 15 marca 2024 r. na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: www.pse.pl w zakładce  „Dokumenty/Plany Rozwoju.

Uwagi i wnioski należy przekazać na formularzu zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 r. na adres poczty elektronicznej:  konsultacje-PRSP@pse.pl

Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Data publikacji : 22.03.2024

Opcje strony

do góry