Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/konsultacje-spoleczne/5555,Konsultacje-spoleczne-Prezesa-URE.html
23.06.2024, 11:03

Konsultacje społeczne Prezesa URE

Przedmiot Konsultacji Termin zgłoszenia uwag Etap Wynik

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych dotyczące 2025 r.

6 listopada 2023  

Informacja Prezesa URE nr 4/2024 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2025 r. do godziny 6:00 dnia 1 stycznia 2026 r.

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych dotyczące 2024 r.

16 stycznia 2023  

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 7/2023 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Konsultacje dotyczące rabatów, mnożników i współczynników sezonowych dla taryf przesyłowych gazu na 2023 r. 31 października 2021   Informacja Prezesa URE nr 11/2022 w sprawie  poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Konsultacje dotyczące możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego

17 marca 2021

 

 

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych 14 grudnia 2020  

Informacja Prezesa URE nr 11/2021 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Konsultacje w zakresie rabatów, mnożników i współczynników sezonowych do taryf na przesyłanie paliw gazowych

14 grudnia 2019

 

Komunikat Prezesa URE nr 14/2020 w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Konsultacje publiczne dotyczące polityk i środków stosowanych na terytorium RP, które mogłyby pośrednio przyczyniać się do zakłócenia procesu kształtowania się cen hurtowych

30 sierpnia 2019    
Konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw  gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A. 31 października 2018  

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Nr 24/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poziomu mnożników, współczynników sezonowych i rabatów, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)-c) Kodeksu taryfowego, uwzględnianych w kalkulacji taryf dla usług przesyłania paliw gazowych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 31 sierpnia 2017 I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 31 sierpnia 2017 I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 19 czerwca 2017 I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
Konsultacje publiczne dotyczące potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego 16 lutego 2017 I Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.14.2017.JPa2 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie niewydawania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska - Szwecja 4;

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.13.2017.JPa2 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie niewydawania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska - Litwa.
Konsultacje publiczne dotyczące zatwierdzenia przez Prezesa URE punktów właściwych systemu przesyłowego 8 kwietnia 2016 I Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2016 r., znak: DRR-7129-12(16)/2015/2016/ŁWę, zatwierdzająca listę punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz listę punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Wytyczne w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego, na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne 30 kwietnia 2014 I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2014) w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego, na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne
Wzorcowa specyfikacja techniczna dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI Wskaźniki grupowe jakości (poz. 2) do 7.04.2014; do pozostałych  dokumentów (poz. 1 oraz 3) do 22.04.2014 II  
Stanowisko w sprawie AMI 13.08.2013 I  
Stanowisko w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid 13.06.2013 I, II Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid
Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015 21.03.2013 I, II Informacja (nr 9/2013) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015
Data publikacji : 06.12.2013
Data modyfikacji : 10.01.2024

Opcje strony