Nawigacja

Konsultacje społeczne

Prowadząc transparentną politykę regulacyjną Prezes URE przygotowuje ważne dla uczestników rynków regulowanych dokumenty, które przekazuje do konsultacji publicznych, w celu szerszego poznania i rozważenia stanowisk podmiotów, które zostaną objęte wypracowanymi zasadami.

W ten sposób Prezes URE prowadził konsultacje publiczne m.in. w sprawie Programu uwalniania gazu, Stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań wobec inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych w formule smart grid ready czy Koncepcji dotyczącej modelu rynku opomiarowania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań wobec Niezależnego Operatora Pomiarów. Konsultacje publiczne w sieci prowadzono również dla kluczowych dokumentów europejskiej agencji regulacyjnej ACER dotyczących m.in. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych w zakresie gazu i przyłączania do sieci elektroenergetycznych.

Wyniki konsultacji prowadzonych przez Prezesa URE są publikowane na stronie internetowej Urzędu.

do góry