Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/kalendarz-przedsiebiorc/8079,Badanie-ankietowe-dotyczace-rynku-gazu-ziemnego-w-2018-r.html
2023-12-07, 21:06

Badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego w 2018 r.

Prezes URE, realizując obowiązek monitorowania funkcjonowania systemu gazowego w Polsce, wzywa przedsiębiorstwa energetyczne do przedstawienia do 28 lutego 2019 r.:

  • danych dotyczących pozyskiwania i sprzedaży gazu w 2018 r. Do kontaktu upoważniona została Pani Anna Kasprzyk e-mail: anna.kasprzyk@ure .
  • ankiety GTM Metrics. Do kontaktu w sprawie ankiety GTM Metrics upoważniona została Pani Joanna Buzar, e-mail: Joanna.Buzar@ure.gov.pl

Konieczność zebrania ww. danych wynika z art. 23 ust. 2 pkt 20 ustawy - Prawo energetyczne, a także z obowiązku informowania Komisji Europejskiej o funkcjonowaniu polskiego rynku gazu.

Wyłącznie te przedsiębiorstwa energetyczne, które otrzymają od Prezesa URE wezwanie pisemne proszone są o udzielenie informacji poprzez wypełnienie ankiet. Informacje wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania spółki należy przesłać do 28 lutego 2019 r.

Formularze ankiet dostępne są w sekcji Biznes-Obowiązki sprawozdawcze, formularze-Paliwa gazowe

Data publikacji : 07.02.2019

Opcje strony