Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/biznes/kalendarium/8426,Miesieczne-sprawozdanie-o-rodzajach-i-ilosci-wytwarzanych-przywozonych-i-wywozon.html
2020-08-09, 03:58

Miesięczne sprawozdanie o rodzajach i ilości wytwarzanych, przywożonych i wywożonych paliw ciekłych

 

Do złożenia sprawozdania zobowiązane jest:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC),
  2. przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ),
  3. podmiot przywożący (RPP).

W Informacji Prezesa URE nr 39/2019 zawarte zostały objaśnienia ułatwiające wypełnienie formularza oraz przypomnienie, że miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu należy składać w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

Data publikacji : 03.10.2019
Data modyfikacji : 03.10.2019

Opcje strony