Nawigacja

Sprawozdanie roczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej

W związku z obowiązkiem przekazywania Prezesowi URE sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, w celu ułatwienia wywiązania się z obowiązku, na stronie internetowej Urzędu w zakładce Biznes-Obowiązki sprawozdawcze-Paliwa ciekłe udostępniony został pomocniczy arkusz kalkulacyjny. Arkusz ten umożliwia przygotowanie sprawozdania w postaci papierowej, obejmującej komplet danych wymaganych przepisami prawa.

Więcej informacji w Komunikacie Prezesa URE nr 13.

Arkusz kalkulacyjny do sprawozdania rocznego podmiotu realizującego NCR

Data publikacji : 08.02.2019
Data modyfikacji : 08.02.2019

Opcje strony

do góry