Nawigacja

Prezes URE wzywa wybrane spółki obrotu do cyklicznego składania Informacji zbiorczej na Formularzu O, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez te spółki

Do 5 dnia kalendarzowego po zakończeniu każdego miesiąca sprawozdawczego, wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną mają obowiązek wypełniania i przesłania Prezesowi URE Informacji zbiorczej na Formularzu O dotyczącej zakupu energii elektrycznej przez spółki obrotu.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ww. Formularza O prosimy o dokładne zapoznanie się z jego objaśnieniami oraz zachowanie należytej staranności przy wypełnieniu formularza.

Informacja ta zastępuje wymagania sprawozdawcze wskazane w piśmie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 lipca 2011 r. (znak: DPK-7113-48(1)/2011/AC) w sprawie wytycznych dotyczących przekazywania informacji do Prezesa URE przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną.

Wypełniony Formularz O należy przesłać w formie elektronicznej w formacie Excel na adres: kontrakty@ure.gov.pl. oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

 

Data publikacji : 10.01.2019
Data modyfikacji : 10.01.2019

Opcje strony

do góry