Nawigacja

Publikacja jubileuszowa - „W drodze do bezpiecznej i czystej energii, czyli jak napisać rynek na nowo. 25 lat regulacji rynków energii w Polsce”

Rok 2022 jest w historii polskiej energetyki rokiem szczególnym, obchodzimy Jubileusz 25-lecia uchwalenia ustawy Prawo energetyczne, powołania na jej mocy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz nadania pierwszego statutu Urzędowi zapewniającemu obsługę regulatora rynku energii.Jedną z inicjatyw jubileuszowych,  jest przygotowanie i wydanie publikacji pt. „W drodze do bezpiecznej i czystej energii, czyli jak napisać rynek na nowo. 25 lat regulacji rynków energii w Polsce”. Opracowanie objęło ćwierćwiecze działań podejmowanych przez regulatora sektorowego i uwzględniało dynamikę zmieniającego się otoczenia rynkowego i regulacyjnego. Publikacja jest również próbą spojrzenia w przyszłość, ponieważ przed całym sektorem energetycznym ‒ na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym ‒ stoi wiele wyzwań dotyczących transformacji energetycznej, wdrażania kolejnych regulacji unijnych, strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a rola regulatora w tych działaniach jest i będzie znacząca.

Do współpracy przy tym projekcie, oprócz liderów i ekspertów wyróżniających się doświadczeniem w sektorze energii, zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji branżowych, konsumenckich, a także reprezentantów świata młodych oraz dziennikarzy zajmujących się na co dzień energetyką. Zależało nam na zapewnieniu wszechstronności prezentowanych poglądów oraz wysokiego poziomu merytorycznego publikacji. 

 

 

Data publikacji : 04.01.2022
Data modyfikacji : 05.01.2023

Opcje strony

do góry