Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/25-lecie-ure/25-lat-ure-z-kartek-kalend/10398,2019.html
26.05.2024, 14:19

2019

  • 7 listopada weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Na szczególną uwagę zasługiwały zmiany mające na celu przyspieszenie rozpoznawania spraw (np. poprzez zwiększenie zakresu rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych), zmiany w zakresie postępowania zażaleniowego, czy też wymagań co do zawartości pism procesowych. Zmianie uległy również zasady zawieszenia i umorzenia postępowania sądowego.

 

 

Data publikacji : 28.06.2022
Data modyfikacji : 28.06.2022

Opcje strony