Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8348,Informacja-nr-562019.html
2020-01-18, 17:01

Informacja nr 56/2019

Informacja Prezesa URE (nr 56/2019) w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych i korekt rocznych kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym za 2018 rok - indywidualne rozliczenie beneficjentów pomocy publicznej

Data publikacji : 05.08.2019
Data modyfikacji : 05.08.2019

Opcje strony