Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/8347,Informacja-nr-552019.html
2019-11-18, 16:10

Informacja nr 55/2019

Informacja Prezesa URE (nr 55/2019) w sprawie sposobu wykorzystania przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Data publikacji : 31.07.2019
Data modyfikacji : 31.07.2019

Opcje strony