Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7550,Informacja-nr-402018.html
2019-12-15, 23:30

Informacja nr 40/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 40/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 15.05.2018

Opcje strony