Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/7529,Informacja-nr-382018.html
2019-12-07, 08:49

Informacja nr 38/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 38/2018) w sprawie obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego

Data publikacji : 23.04.2018

Opcje strony