Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6843,Informacja-nr-712016.html
2020-02-21, 06:50

Informacja nr 71/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 71/2016) w sprawie wykazu odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 30.12.2016

Opcje strony