Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6813,Informacja-nr-652016.html
2019-12-15, 23:27

Informacja nr 65/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 65/2016) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zatwierdzanych w roku 2017 zwrotu z kapitału (kosztu kapitału)

Data publikacji : 12.12.2016

Opcje strony