Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/6708,Informacja-nr-502016.html
2020-04-01, 20:29

Informacja nr 50/2016

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 50/2016) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 14.10.2016

Opcje strony