Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/4444,Informacja-nr-12012.html
2020-04-01, 20:02

Informacja nr 1/2012

Informacja (nr 1/2012) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne

Data publikacji : 12.01.2012
Data modyfikacji : 02.11.2012

Opcje strony