Up
 
 

Aktualności

 • 03.10.2018

  Stosowanie taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE

  W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania taryf dla paliw gazowych w przypadkach, gdy paliwo to jest dostarczane do budynku, którego odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, został opublikowany komunikat w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE. » więcej

 • 02.10.2018

  Ogłoszenie kolejnych w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

  » więcej

 •  
 • 01.10.2018

  Stopa wolna od ryzyka w IV kwartale 2018 r.

  Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego, ciepłowniczego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w IV kwartale 2018 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,256%. » więcej

 • 01.10.2018

  Aktualizacja rejestru MIOZE

  Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. » więcej

 •  
 • 01.10.2018

  Biuletyn URE 3/2018 już opublikowany

  W najnowszym wydaniu kwartalnika URE przedstawiamy artykuł dotyczący skutecznej skargi kasacyjnej Prezesa URE w obszarze zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podzielając argumentację i punkt widzenia regulatora w zakresie stosowania art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego. Przedstawiamy dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, punkt widzenia Prezesa URE oraz obszerne fragmenty przełomowego rozstrzygnięcia SN dotyczącego kary pieniężnej za naruszenie obowiązku wynikającego z tzw. warunku jakościowego zawartego w koncesjach na obrót paliwami ciekłymi. » więcej

 • 28.09.2018

  Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2018 r.

  W II kwartale 2018 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 186,21 zł/MWh. » więcej

 •  

Wybierz Strony

Archiwum