Up
 
 

Aktualności

 • 02.08.2018

  Korekta kosztów osieroconych za rok 2017

  » więcej

 • 01.08.2018

  Zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w okresie od XII 2007 r. do VI 2018 r.

  Zgodnie z obowiązującą w krajach Unii Europejskiej zasadą TPA (Third Party Access), zwaną zasadą dostępu strony trzeciej do sieci, odbiorcy końcowi w Polsce mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Na decyzję o ewentualnej zmianie sprzedawcy wpływają takie czynniki jak: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy liczba konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W Polsce odnotowujemy systematyczny wzrost liczby konsumentów energii korzystających z tego prawa. » więcej

 •  
 • 31.07.2018

  Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw ciekłych

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki w sekcji „Jak uzyskać koncesję” zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą związaną z paliwami ciekłymi (wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, obrót, obrót z zagranicą oraz podmioty przywożące). » więcej

 • 30.07.2018

  Zmiany definicji biomasy i drewna energetycznego po nowelizacji ustawy OZE

  » więcej

 •  
 • 30.07.2018

  Wykorzystanie przez PSE S.A. środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

  Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, zawarte w przepisach rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r., jako krajowy regulator, informuje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego PSE S.A. środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. » więcej

 • 27.07.2018

  Systemy FIT i FIP - nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

  W związku z wejściem w życie z dniem 14 lipca 2018 r. przepisów ustawy z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276), wprowadzających m.in. nowe formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium), Prezes URE przedstawia zasady funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym warunki formalne, od spełnienia których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. » więcej

 •  

Wybierz Strony

Archiwum