Nawigacja

Kontakt z Urzędem przy użyciu narzędzi teleinformatycznych – informacja dla przedsiębiorców

W związku z czasowym zawieszeniem  bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Regulacji Energetyki (w centrali w Warszawie oraz w Oddziałach Terenowych URE), kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów i optymalizacji czasu trwania postępowań prowadzonych przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o:

  • przesyłanie do Urzędu wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie np. zatwierdzenia taryfy czy spraw koncesyjnych oraz udzielanych Urzędowi odpowiedzi również w formie elektronicznej (format „.pdf”, a dla tabel format „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących),
  • w miarę możliwości korzystanie z właściwego podpisu elektronicznego w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP – przesłane tą drogą dokumenty, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego traktowane są na równi z dokumentami w wersji papierowej opatrzonymi stosownymi podpisami.

W razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt telefoniczny - pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki pozostają do Państwa dyspozycji, a dane kontaktowe URE dostępne są na stronie www.ure.gov.pl w sekcji Kontakt

Data publikacji : 23.03.2020
Data modyfikacji : 24.03.2020

Opcje strony

do góry