Up
 
 

Do 19 czerwca br. konsultacje publiczne dotyczące kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z przepisami rozporządzenia KE 2016/631

Prezes URE zaprasza do konsultacji publicznych dotyczących proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Główne cele rozporządzenia KE 2016/631 to:

  • wprowadzenie uczciwych warunków konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa systemu,
  • integracja odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
  • ułatwienie obrotu energią elektryczną w całej Unii.

 

Szczegóły oraz pytania konsultacyjne znajdują się w Komunikacie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 33/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 17.05.2017