Up
 
 

Aktualizacja wykazu odbiorców przemysłowych OZE

Informujemy, że na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki opublikowany został zaktualizowany wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii. W wykazie tym dokonano sprostowania oczywistych omyłek pisarskich.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.01.2017