Up
 
 

Mija termin składania przez wytwórców sprawozdania URE-EE za 2015 r.

Do 30 czerwca 2016 r. wybrane przedsiębiorstwa energetyczne, którym udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej mają obowiązek wypełnienia i przesłania Prezesowi URE Sprawozdania o przychodach, kosztach i wynikach z działalności gospodarczej za 2015 r. (Sprawozdanie URE-EE). Wykaz przedsiębiorstw w załączeniu.

Sprawozdanie URE-EE zawiera informacje z obszaru ekonomiczno-finansowego dotyczące m.in.: całokształtu prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, rodzajów prowadzonej działalności energetycznej, rodzajów paliw zużywanych do produkcji energii elektrycznej oraz działalności inwestycyjnej. Badanie włączone jest w system badań statystycznych.

Przed przystąpieniem do wypełniania Sprawozdania należy dokładnie zapoznać się z objaśnieniami. Prosimy o zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu dokumentu.

Sprawozdanie URE-EE za 2015 r. należy przesyłać w ww. terminie na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: drr@ure.gov.pl.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.06.2016