Up
 
 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2015 rok

Prezes URE, działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy - Prawo energetyczne informuje, że w 2015 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 169,99 zł/MWh.

Dla przypomnienia, cena ta w 2014 r. wynosiła 163,58 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny na rynku konkurencyjnym podany został w Informacji Prezesa URE nr 13/2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2015.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 29.03.2016