Up
 
 

Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegająca obowiązkowi publicznej sprzedaży

Prezes URE poinformował 13 października br., że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, za III kwartał 2015 r. wyniosła 174,74 zł/MWh.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.10.2015