Up
 
 

Konsultacje projektu planu rozwoju Gaz-System S.A. w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe w latach 2016-2025

Operator systemu przesyłowego gazowego zobowiązany jest, na podstawie zapisów art. 16 ust. 15 ustawy - Prawo energetyczne, do upubliczniania i konsultowania projektów planów rozwoju z zainteresowanymi użytkownikami systemu przesyłowego. Na stronach internetowych przedsiębiorstwa Gaz-System S.A. znajduje się projekt planu rozwoju obejmujący sieci własne operatora oraz System Gazociągów Tranzytowych w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na paliwa gazowe w latach 2016-2025.

Uwagi do tego projektu można zgłaszać do 19 sierpnia br. Formularz do zgłaszania uwag do projektu znajduje się na stronie internetowej Gaz-System.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 04.08.2015