Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warszawskie spotkanie regulatorów państw Grupy Wyszehradzkiej

W dwudniowych obradach w Warszawie uczestniczą przedstawiciele czterech urzędów regulacyjnych oraz Agencji ACER.

Kolejne spotkanie regulatorów energetyki z Polski, Czech, Węgier i Słowacji odbywa się w dniach 13 i 14 maja w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Podczas obrad, które otworzyło wystąpienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, omawiano najważniejsze kwestie związane z europejską integracją rynków energii elektrycznej.

Spotkanie w Warszawie odbyło się w ramach powołanego 6 listopada 2013 r. w Budapeszcie stałego Forum Regulatorów V4. Ostatnio regulatorzy państw Grupy Wyszehradzkiej obradowali 11 lutego 2015 r. w Pradze. Wówczas głównym tematem było bezpieczeństwo dostaw oraz kształt rynków gazu ziemnego. Efektem tamtego spotkania było uzgodnienie tekstu „Konkluzji ze spotkania regulatorów i operatorów systemów przesyłowych z państw V4 oraz agencji do spraw współpracy organów regulacji energetyki, poświęconego kwestiom gazowym”.

Data publikacji : 14.05.2015

Opcje strony

do góry