Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie regulatorów państw Grupy Wyszehradzkiej

Na spotkaniu w Pradze szefowie organów regulacyjnych państw V4 przyjęli dokument poświęcony kwestiom gazowym.

Spotkanie odbyło się 11 lutego br. Uczestniczyli w nim regulatorzy oraz operatorzy gazowych systemów przesyłowych państw Grupy Wyszehradzkiej. Obecny był również Dennis Hesseling - Dyrektor Departamentu Gazu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Podczas spotkania dyskutowane były m.in. kwestie związane z projektami wspólnego zainteresowania regulatorów, bezpieczeństwa dostaw oraz kształtu rynku gazu. Uczestnicy spotkania przyjęli wspólne „Konkluzje ze spotkania regulatorów i operatorów systemów przesyłowych z państw V4 oraz agencji do spraw współpracy organów regulacji energetyki, poświęconego kwestiom gazowym”.

W załącznikach publikujemy pełny tekst Konkluzji w języku polskim oraz angielskim.

Data publikacji : 08.04.2015
Data modyfikacji : 09.04.2015

Opcje strony

do góry