Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 5/2014

Prezes URE przypomina przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, w tym świadczącym usługę kompleksową, o obowiązku informacyjnym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820).

Obowiązek ten ma na celu przygotowanie odbiorców paliw gazowych do wprowadzenia rozliczeń w oparciu o jednostki energii, które nastąpi 1 sierpnia 2014 r.

Komunikat (nr 5/2014) w sprawie obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

Data publikacji : 14.02.2014

Opcje strony

do góry