Up
 
 

Wysokość stawek opłaty przejściowej

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 31/2013

Prezes URE, działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, informuje o wysokości stawek opłaty przejściowej uwzględniających podatek od towarów i usług, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Ww. stawki prezentuje Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 31/2013 w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 21.10.2013