Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykaz odbiorców przemysłowych na rok 2013

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 27/2013

Prezes URE po raz pierwszy opublikował wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne.

Wykaz ten zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 27/2013 z dnia 9 października 2013 r.

Data publikacji : 10.10.2013
Data modyfikacji : 10.10.2013

Opcje strony

do góry