Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Regulacji Energetyki zmienia siedzibę

Z dniem 2 września 2013 r. ulega zmianie adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Nowy adres to:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Nowy numer telefonu do centrali Urzędu: +48 22 487 55 70

Uprzejmie prosimy Interesariuszy naszego urzędu o uwzględnienie zmiany adresu w korespondencji.

Data publikacji : 09.08.2013

Opcje strony

do góry